Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής

Η Π.Ε.Ν.Α για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής
Στο 3ο αγροτικό συνέδριο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Μαΐου παρευρέθηκε η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών.
Στη δεύτερη συνεδρία, ο πρόεδρος Θοδωρής Βασιλόπουλος συζήτησε με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Αγροτών Jannes Maes για τα θέματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής γεωργίας η οποία στηρίζεται στους νέους αγρότες όλης της Ευρώπης.
Με βάση εποικοδομητικές ερωτήσεις του κ. Περλεπέ, συντονιστή της συζήτησης, οι δυο πρόεδροι είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν κάποιες σκέψεις για το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη και τα ιδιαίτερα προβλήματα της Ελλάδας.
Τονίστηκε και από τους δυο:
• η ανάγκη κατάρτισης και πρόσβασης στη γνώση που θα δημιουργήσει καινοτομία στην πράξη,
• η ανάγκη στήριξης των νέων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τις νέες ιδέες και τις καινούριες πρακτικές,
• η ανάγκη σμίκρυνσης της αγοράς ώστε κάθε κρίκος της αλυσίδας να απολαμβάνει το δίκαιο μερίδιο που του αναλογεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς την παραγωγή δεν υπάρχει προϊόν προς διάθεση στην αγορά,

Και οι δυο συμφώνησαν ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να παρέχει την απαραίτητη χρηματοδότηση για να στηριχτεί η Ευρωπαϊκή ύπαιθρος ώστε να παράγει τρόφιμα και προστιθέμενη αξία.
Τέλος ο πρόεδρος της Π.Ε.Ν.Α. κάλεσε όλους στο επόμενο συνέδριο των Νέων Αγροτών που θα γίνει το Σεπτέμβριο και θα έχει θέμα «Οι επιδοτήσεις μας στηρίζουν – τα προιόντα μας πλουτίζουν» και θα διαπραγματεύεται τόσο τη νέα ΚΑΠ όσο και την επιτυχία των γεωργών στην αγορά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο