Ηλεία : Ο πυρήνας της «Γης της Φλόγας»

H Ηλεία αποτελεί τον πυρήνα της «Γης της Φλόγας», όπως εμείς έχουμε ονομάσει την Δυτική Ελλάδα, μια περιοχή που έχασε πολλά χρόνια και πρέπει να τρέξει με πολύ γρήγορα βήματα προς το μέλλον. Και η δική μας περιφερειακή Αρχή αυτό κάνει, βάζοντας την Ηλεία στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης. Κατά τον πρώτο κιόλας χρόνο θητείας δημιουργήσαμε έναν ξεκάθαρο δρόμο προς το μέλλον: 8 έργα εγκεκριμένα και ενταγμένα (πρ/σμού 39.780.000) , αλλά και 9 έργα υπό ένταξη (πρ/σμού 26.236.536,91) στο ΕΣΠΑ. Και επίσης: 18 προτεινόμενα έργα για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ (συνολικού πρ/σμού 31.051.200), πέρα από τα 27 έργα που αφορούν όλη την Περιφέρεια και περιλαμβάνουν σημαντικά έργα στην Ηλεία, αλλά και των 26.000.000 για οριζόντιες δράσεις. Η Ηλεία θα ξαναβρεί τη δυναμική και τη λάμψη της, γιατί εμείς δεν υποσχόμαστε. Κάνουμε έργα!

Μετάβαση στο περιεχόμενο