Βήματα των παραγωγών για να μην χάνουν τις ενισχύσεις μέχρι το 2027!

Τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες- παραγωγοί για να μην χάνουν τις ενισχύσεις μέχρι το 2027!
*Τα είπαν ξανά με τηλεδιάσκεψη Γενικός Γραμματέας Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Αντιπεριφερειάρχες
Η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων ύψους περίπου 20 δισ. καθώς και οι τομείς που θα κατευθυνθούν τα χρήματα της ΚΑΠ μέχρι το 2027( περίπου 72 δις ευρώ) απασχόλησαν μια ακόμα τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κώστα Μπαγινέτα και την συμμετοχή των αντιπεριφερειαρχών αγροτικής ανάπτυξης της χώρας. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος ο οποίος χαρακτήρισε την νέα προγραμματική περίοδο καθοριστική για το μέλλον του πρωτογενή τομέα. Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης έγινε συζήτηση για την απαραίτητη προετοιμασία των Περιφερειών με τους υπηρεσιακούς παράγοντες να ενημερώνουν τους άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να στηριχθεί η αγροτική πολιτική της κυβέρνησης.
Ο κ Μπαγινέτας ήταν κατηγορηματικός στην τοποθέτησή του «Βασική μας προτεραιότητα, δεδομένων των αυξημένων απαιτήσεων της νέας προγραμματικής περιόδου, αποτελεί η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού διαχείρισης και εφαρμογής των κοινοτικών πόρων που θα διασφαλίζει αφενός την αποδοτική στόχευσή τους και αφετέρου την έγκαιρη απορρόφησή τους. Το ζητούμενο είναι αυτή τη φορά, να κατευθύνουμε τους πόρους της νέας ΚΑΠ στην ουσιαστική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων και διαχρονικών αδυναμιών του αγροδιατροφικού μας συστήματος, αποφεύγοντας τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και προνοώντας για τις προκλήσεις του μέλλοντος, τολμώντας τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις μέσα από μια ολιστική επαναπροσέγγιση του αγροτικού χώρου, σε νέες βάσεις περισσότερο βιώσιμες και ανταγωνιστικές.» Ο κ. Μπαγινέτας ζήτησε να κατατεθούν απόψεις και στρατηγικές που θα βελτιώσουν και θα αυξήσουν την παραγωγή ενώ ακολούθησαν κι άλλες τοποθετήσεις με τον Γενικό Γραμματέα να ανανεώνει το ραντεβού για νέα τηλεδιάσκεψη εντός δεκαημέρου, ζητώντας από τους αντιπεριφερειάρχες να έχουν ετοιμάσει το επόμενο πλάνο δράσης τους.
Η μεγάλη αλλαγή…
Η στόχευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ 2021-2027) και κατ΄ επέκταση ο σχεδιασμός του πλαισίου των παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας μας, εδράζει ουσιαστικά στον σταθερό προσανατολισμό της Ε.Ε., όπως αποτυπώθηκε και στις Στρατηγικές της Πράσινης Συμφωνίας “Από το αγρόκτημα στο πιάτο” και “Βιοποικιλότητα”, προς μια έξυπνη και ανθεκτική γεωργία, με ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και το κλίμα και με ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές τόνωσης του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών. Το τρίπτυχο αυτό της στόχευσης για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία, εκφράζεται μέσα από την επίτευξη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων που αφορούν τόσο στον Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων, όσο και στον Πυλώνα ΙΙ των επενδύσεων, και οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:
στήριξη του γεωργικού εισοδήματος και διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας,
ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση,
βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας,
συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και συμβολή στην παραγωγή βιώσιμων μορφών ενέργειας,
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων,
συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας,
προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές,
προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές,
βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας στις απαιτήσεις της κοινωνίας για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και για την καλή μεταχείριση των ζώων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο