Εδαφολογικό Εργαστήριο Αμαλιάδας

Tο Εδαφολογικό Εργαστήριο Αμαλιάδας θα συνεχίσει να προσφέρει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του στους αγρότες έπειτα από την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση με τον δήμο Ήλιδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόκειται για την συνέχεια της λειτουργίας του Εδαφολογικού στο οποίο έχει «επενδύσει» η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με στόχο την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την μείωση του κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με την απόφαση ο συνολικός προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης για 3 χρόνια ανέρχεται στις 300.000 ευρώ ενώ εγκρίθηκε η εξειδίκευση πίστωσης 80.000 ευρώ( στο πλαίσιο της σύμβασης) για το 2021. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος που ήταν εισηγητής στην συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής ανέλυσε όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν το εδαφολογικό εργαστήριο σημαντικό εργαλείο για τον πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: « Αυτά τα χρόνια λειτουργίας του εδαφολογικού εργαστηρίου έχουν αναπτυχθεί μόνιμες συνεργασίες με αγροτικούς φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και με μονωμένους παραγωγούς . Επίσης ο χώρος του εδαφολογικού εργαστηρίου χρησιμοποιείται από φοιτητές , τόσο για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας όσο και για την πρακτική τους καθώς και σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις κατάρτισης νέων γεωργών. Το εδαφολογικό εργαστήριο προσφέρει στους παραγωγούς οικονομικές , ακριβείς και ολοκληρωμένες αναλύσεις δειγμάτων, δίνοντας την ευκαιρία της ορθολογικής χρήσης νερού και λιπασμάτων συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη μείωση του κόστους παραγωγής , τον περιορισμό της συνεχούς υποβάθμισης των καλλιεργητικών εδαφών , την βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων , την ασφάλεια των καταναλωτών και την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος . Κατά την τελευταία τριετία το εδαφολογικό εργαστήριο αποτελεί Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας συμμετέχει και υποστηρίζει ερευνητικές δράσεις στα πλαίσια ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων»

Μετάβαση στο περιεχόμενο