Οι ιχθυοκαλλιέργειες στη Δυτική Ελλάδα συμβάλλουνστο ΑΕΠ και στην τοπική ανάπτυξη

Οι ιχθυοκαλλιέργειες στη Δυτική Ελλάδα συμβάλλουν
στο ΑΕΠ και στην τοπική ανάπτυξη
Οι ιχθυοκαλλιέργειες στη Δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη θαλάσσια ζώνη του Αστακού στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας είναι ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς που συμβάλλουν σημαντικά στο ΑΕΠ και στην τοπική ανάπτυξη. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος την Πέμπτη 13 Μαϊου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την λειτουργία των πρότυπων ιχθυοπαραγωγικών μονάδων που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή….
Μετάβαση στο περιεχόμενο