Επανεξέταση οριοθέτησης περιοχών με φυσικούς περιορισμούς σε Αχαία και Ηλεία

132036214_1795117293990867_1654697799128015417_o

*Επιστολή Θ. Βασιλόπουλου στα συναρμόδια
υπουργεία

Την επανεξέταση οριοθέτησης περιοχών με φυσικούς
περιορισμούς σε Ηλεία και Αχαϊα ώστε να καταστεί
ξανά δυνατή η καταβολή εξισωτικής αποζημίωσης
καθώς και η ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα
ζητά με επιστολή του προς τα συναρμόδια υπουργεία
Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης ο
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΔΕ
Θεόδωρος Βασιλόπουλος. Μεταξύ άλλων στην
επιστολή επισημαίνεται ότι με την οριοθέτηση που
έγινε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το
2018 και εφαρμόζεται από το έτος 2019, εξαιρέθηκαν
οι 36 τοπικές κοινότητες της Ηλείας και οι 34 τοπικές
κοινότητες της Αχαΐας που έως το 2018 ήταν
χαρακτηρισμένες ως μειονεκτικές και δεν εντάχθηκαν
στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς. Επίσης
τονίζεται ότι οι περισσότερες τοπικές κοινότητες από
αυτές πληρούν τα κριτήρια και θα έπρεπε να
ενταχθούν στη κατηγορία των περιοχών με φυσικούς
περιορισμούς γι αυτό και υπάρχει ανάγκη το ΥΠΑΑΤ

να επανεξετάσει το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τις
μορφολογικές κλιματικές και οικονομικές
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν. Ειδική αναφορά
γίνεται ακόμα ότι στις περιοχές αυτές
δραστηριοποιούνται αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφοι
σε αρκετά μεγάλο αριθμό, με αποτέλεσμα η εφαρμογή
αυτού του μέτρου να έχει φέρει σοβαρή επίπτωση στο
εισόδημά τους, αφού έχει αφαιρεθεί η εξισωτική
αποζημίωση που ελάμβαναν σαν αντιστάθμιση του
αυξημένου κόστους παραγωγής των προϊόντων τους
και των λοιπών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, αλλά
και σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα και
αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών να υπάρχουν έντονες
αρνητικές διαφοροποιήσεις που δημιουργούν
κατάφορες αδικίες για τους κατοίκους των περιοχών
αυτών.

bioilis
Μετάβαση στο περιεχόμενο