Μετά την καταγραφή ξεκινά η δωρεάν χορήγηση ζωοτροφών στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους

kali foto

**Σύσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Θ.Βασιλόπουλου  με την αρμόδια επιτροπή της ΔΑΟΚ Π.Ε Ηλείας 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες  για την ανακούφιση των πληγέντων στις πυρόπληκτες περιοχές στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.  Για τον σκοπό αυτό στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης  Θεόδωρου Βασιλόπουλου πραγματοποιήθηκε μια ακόμα σύσκεψη με τα μέλη της επιτροπής που έχει συσταθεί για την διαχείριση και διάθεση δωρεάν διανομής ζωοτροφών σε πυρόπληκτους κτηνοτρόφους. Τα μέλη της επιτροπής αποτελούν ο προϊστάμενος του τμήματος ποιοτικού και φυτουγειονομικού  ελέγχου  της ΔΑΟΚ Π.Ε Ηλείας Γιώργος Μικέογλου ως πρόεδρος με αναπληρώτρια την προϊσταμένη του τμήματος φυτικής και ζωικής παραγωγής της ΔΑΟΚ Π.Ε Ηλείας Αθανασία Παπαδοπούλου και την κτηνίατρο της ΔΑΟΚ Π.Ε Ηλείας Ευαγγελία Μπούρα.  Ζητούμενο την δεδομένη χρονική περίοδο είναι να καταγραφούν οι ανάγκες των κτηνοτρόφων ώστε να ξεκινήσει σε επόμενο στάδιο η δωρεάν χορήγηση ζωοτροφών στις έδρες των δικαιούχων.  Ο κ Βασιλόπουλος επεσήμανε ότι προέχει να ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτημάτων βάσει του μητρώου αιγοπροβάτων που διατηρείται στην Κτηνιατρική υπηρεσία και πρόσθεσε ότι οι ζωοτροφές θα διατεθούν δωρεάν στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους. 

Παραλαβή αιτήσεων   

Εξάλλου  όπως ανακοινώθηκε από την ΔΑΟΚ Π.Ε Ηλείας  ως την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιες επιτροπές Κρατικής Αρωγής & Ελέγχου της Υπηρεσίας  θα παραλαμβάνουν αιτήσεις-δηλώσεις των ζημιωθέντων εξαιτίας των πυρκαγιών, αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης.  Η παραλαβή θα γίνει με επιτόπιες επισκέψεις των Επιτροπών στις κάτωθι ζημιωθείσες Τοπικές Κοινότητες (όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί ΦΕΚ Β΄3905/23-08-2021): Καυκωνία, Κοσκινά, Μάγειρα, Πελόπιο, Πεύκες, Πλάτανος, Ξηρόκαμπος, Αχλαδινή, Λάλας, Νεμούτα, Βαρβάσαινα και Κολίρι, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της, στο κατάστημα της Τ.Κ ή σε άλλο διαθέσιμο χώρο που θα παραχωρηθεί από τον Δήμο. Η πρωτοκόλληση των αιτήσεων θα γίνεται με ευθύνη της ΔΑΟΚ και τα δικαιολογητικά θα ομαδοποιούνται ανά δήλωση παραγωγού.  Επιπλέον κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και στην έδρα της αρμόδιας ΔΑΟΚ. Η αίτηση θα συνοδεύεται από φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του παραγωγού, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και Δήλωση ΟΣΔΕ 2021.   Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων σε συνεργασία με τους παραγωγούς  θα πρέπει  να διευκολύνουν το έργο των επιτροπών ενώ  θα έχει  προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία της υπηρεσίας με τους  Προέδρους.    Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής τηλ. 2621360149 Σπυροπούλου Π., 2621360130 Κούτρα Ι., 2621360139 Στροφύλλα Αικατερινή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο