Έρχονται αποζημιώσεις covid σε μελισσοκόμους και χοιροτρόφους

IMG-06d5dd4683e88f1cc6969f8d22e2c094-V

Σε λειτουργία τέθηκε από την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου   το σύστημα υποβολής Αίτησης Άμεσης Επιχορήγησης για χορήγηση κρατικών ενισχύσεων  στους τομείς της εκτροφής χοίρων, της εκτροφής αυτόχθονων μαύρων χοίρων και της παραγωγής μελιού.   Αίτηση μπορούν να την υποβάλλουν οι παραγωγοί εφόσον έχουν κωδικό online στη διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/  έως και την Δευτέρα  22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:59. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος με δηλώσεις του κάλεσε τους δικαιούχους από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υποβάλουν τις δηλώσεις τους επισημαίνοντας ότι « η πανδημία του κορωνοϊού έφερε  σε οικονομικό αδιέξοδο τόσο  τους μελισσοκόμους όσο και τους χοιροτρόφους»   γι αυτό και αυτή η ενίσχυση είναι μια τονωτική ένεση για να συνεχίσουν την παραγωγή.  Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:   

1. Για τους εκτροφείς χοίρων δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει στοιχεία για τον αριθμό των χοιρομητέρων και κάπρων για το έτος 2020 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση της Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 297286/2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1170). 

2. Ειδικά για τους εκτροφείς μαύρου χοίρου δικαιούχοι είναι οι εκτροφείς ελληνικού μαύρου χοίρου που είναι εγγεγραμμένοι στο γενεαλογικό βιβλίο της ως άνω φυλής που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2020.  

3. Για τους μελισσοκόμους δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 3.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α 2014-2020) για το έτος 2020.  

4. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. 

5. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31-12-2020 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

bioilis Μετάβαση στο περιεχόμενο