ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1635325203230

Δημιουργία συντονιστικού οργάνου για την  αντιμετώπιση φαινομένων παραπλάνησης του καταναλωτή  

Ο  συντονισμός  ελέγχων  των συναρμοδίων υπηρεσιών για την  αντιμετώπιση φαινομένων παραπλάνησης του καταναλωτή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου  στα γραφεία της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.   Συζητήθηκαν  κυρίως ζητήματα  όπως οι «ελληνοποιήσεις»  τροφίμων ζωικής, αλλά και φυτικής προέλευσης, η νοθεία και οι ισχυρισμοί προέλευσης ενώ  αποφασίστηκε η δημιουργία συντονιστικού οργάνου σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να υπάρχει ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε οι έλεγχοι να είναι κατά το δυνατόν στοχευμένοι και αποτελεσματικοί.  Επιπλέον, το συντονιστικό όργανο θα έχει και συνεργασία με υπηρεσίες εκτός της Περιφέρειας.  Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος  σε  δηλώσεις του  τόνισε ότι « πρωταρχικός  στόχος  είναι να διασφαλίσουμε  ότι όλοι ανεξαιρέτως  οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, υψηλής ποιότητας  τρόφιμα, τα οποία πωλούνται σε μια αγορά ανοικτή και διαφανή,  που ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις κάθε καταναλωτή.»    Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Βοηθός Περιφερειάρχη, αρμόδιος για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Έγγειες Βελτιώσεις  Γιώργος Κοντογιάννης ,  ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ Νίκος Νιφόρας, η προϊσταμένη της Εποπτείας Γάλακτος και Κρέατος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Ιωάννα Τσιλιγιάννη, ενώ τις υπηρεσίες της ΠΔΕ εκπροσώπησαν ο Γενικός Δ/ντης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σταύρος Βέρρας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της  Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΔΕ και των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (Τμήματα Κτηνιατρικής και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου).

Μετάβαση στο περιεχόμενο