ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Συμβατικό Ελαιόλαδο

Το συμβατικό μας εξαιρετικά παρθένο  ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας όπου παράγεται με συμβατικές μεθόδους. Παράγεται αποκλειστικά από ελιές ποικιλίας Κορωνέικη από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας αλλά κυριότερα από την Ολυμπιακή Περιφέρεια. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εγκεκριμένα βελτιωτικά και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Με αποτέλεσμα να έρχεται στο πιάτο σας ένα ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας.

Υπό Μετατροπή

Για να θεωρηθεί ένα προϊόν βιολογικό πρέπει πρώτα να περάσει ένα στάδιο μετατροπής. Στα ελαιόδεντρα η περίοδος που χρειάζεται είναι 3 χρόνια. Την περίοδο αυτή η καλλιέργεια γίνεται με βιολογικές μεθόδους, χρησιμοποιώντας δηλαδή βιολογικά πιστοποιημένα σκευάσματα αλλά και φυσικές μεθόδους καταπολέμησης των εχθρών και των ασθενειών. Στη φάση αυτή μπορεί να καλλιεργείται βιολογικά, βέβαια το προϊόν δεν μπορεί να πωληθεί ως βιολογικό.

Βιολογικό Ελαιόλαδο

Το εξαιρετικά παρθένο βιολογικό μας ελαιόλαδο είναι προϊόν υψηλής ποιότητας όπου παράγεται αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους. Παράγεται αποκλειστικά από ελιές ποικιλίας Κορωνέικη από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας αλλά κυριότερα από την Ολυμπιακή Περιφέρεια. Χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα βιολογικά πιστοποιημένα σκευάσματα, καθώς και φυσικές μέθοδοι καταπολέμησης εντόμων. Το ελαιόλαδο που φτάνει σε εσάς είναι ανώτερης ποιότητας, καθώς η εξαγωγή του γίνεται εν ψυχρώ και έχει τεράστια βιολογική αξία.

Skip to content