ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ Θ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

Παρέμβαση στο υπουργείο για την ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών
Η ανάπτυξη της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών και η προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρο Βασιλόπουλο. Επί τάπητος τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις εντατικές και εκτατικές υδατοκαλλιέργειες ενώ τέθηκαν πλαίσια τα οποία αφορούσαν α) στην αλιευτική νομοθεσία και κάποιες τροποποιήσεις που θα ζητηθούν να γίνουν από το αρμόδιο Υπουργείο με κυρίαρχο και πιο σημαντικά ζητήματα τα κριτήρια επαγγελματικότητας των αλιέων, την χορήγηση ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας σε σκάφη στα οποία έγιναν πρόσφατα μεταβολές και η καταβολή ενισχύσεων και σε επαγγελματίες αλιείς εσωτερικών υδάτων, β) σε επιμέρους προβλήματα του τομέα τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν άμεσα και κάποια από αυτά αφορούν και στις τρεις ΠΕ, ενώ κάποια άλλα αφορούν κάθε ΠΕ χωριστά, με πιο σημαντικό θέμα τις μισθώσεις ιχθυοτροφείων λιμνοθαλασσών της ΠΔΕ, γ) σε κατευθύνσεις για ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του έτους 2020 και απολογισμός με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που συζητήθηκαν και συνεχής παρακολούθηση όλων των θεμάτων αυτών από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Γ. Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΔΕ κ. Σταύρος Βέρρας, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΕ κ. Βασίλειος Μιχαλόπουλος, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Αχαΐας κ. Νικόλαος Κοσμάς, η Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟ ΠΔΕ, η Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας της ΠΕ Αχαΐας, η Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας της ΠΕ Αιτ/νίας, η Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας της ΠΕ Ηλείας και υπάλληλοι των εν λόγω Υπηρεσιών.
Μετάβαση στο περιεχόμενο